Gyakori kérdések

EMELŐGÉP SZAKÉRTÉS-, ÜGYINTÉZÉS

A munkáltatónka szükséges megbízni az emelőgép kezelőt az emelőgép kezelésével?

Az EBSZ 2.5. pontjának értelmében:

Emelőgép kezelő :Aki az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták.


Ki kezelhet önllóan emelőgépet?

Az EBSZ 5.1.6. pontjának értelmében: 

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki

  • 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,

  • a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,

  • rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.


Ki végezheti az emelőgépek időszakos vizsgálatát?

Az EBSZ 7.2.10. pontjának értelmében: 

Az emelőgép időszakos vizsgálatára emelőgép szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára - kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél magasabbra emelhető - és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a szerkezeti vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.